twitter facebook vkontakte livejournal С нами Болгария ближе - Bulgaria Expert Все оттенки Болгарии НОВЫЙ БОЛГАРСКИЙ РОМАН Болгарские Художники Болгарские Исполнители Рисуем болгарские сказки Арт-галерея 73 улица
Български English Русский

Болгарский Культурный Институт

тел. +7 (495) 771-60-18

e-mail: mail@bci-moscow.ru

Съчинения. В 3 т. Т. 3 Съчинения. В 3 т. Т. 3

Чудомир, 1981, 001982.

С досието напред С досието напред

Вълчев Йордан, 1993, 000228.

Земя за прицел: В [-] кн. Кн. 2 Земя за прицел: В [-] кн. Кн. 2

Бъчварова Свобода, 1985, 000126.

Земя за прицел: В [-] кн. Кн. 3 Земя за прицел: В [-] кн. Кн. 3

Бъчварова Свобода, 1986, 000127.

Литургия за Илинден Литургия за Илинден

Бъчварова Свобода, 1982, 000129.

Българско-руски речник

Българско-руски речник /Съст. Кошелев Алберт, 2008, 000206.

Българските градове през Възраждането: Изследване [В--т.] Т.1

Българските градове през Възраждането: Изследване, 2004, 000378.

Български традиционен календар

Български традиционен календар: Енциклопедия, 2002, 001885.

Български популярни песни и хора

Български популярни песни и хора: Сборник /Съст. Колев Николай и др., 1992, 002058.

Български поети Български поети

Български поети: Антология, 2003, 002399.

Български автори в руския периодичен печат: Статии

Български автори в руския периодичен печат: Статии /Унджиева Цвета, 1982, 000251.

Българската цивилизация. В [- -] т. Т. 1

Българската цивилизация: [Сборник], 2005, 002522.

Българската възрожденска книга в библиотеките на Стара Загора

Българската възрожденска книга в библиотеките на Стара Загора: [Cборник], 2005, 002183.

Българска народна поезия и проза. В 7 т. Т.5 Българска народна поезия и проза. В 7 т. Т.5

Българска народна поезия и проза, 1982, 002400.

Българска драматургия. В [-] т. Т. 2

Българска драматургия: Сборник, 1957, 001250.

Българска драма

Българска драма: Антология, 1986, 001251.

Българо-чешката дружба в литературата на XIX век: [сборник] / Емил Георгиев; Юлиус Долански

Българо-чешката дружба в литературата на XIX век / Емил Георгиев; Юлиус Долански, 1975, 001482.

Българо-немски литературни и културни взаимоотношения през XVIII и XIX век: [сборник] / Надежда Андреева; Едуард Байер; Добри Вичев и др.

Българо-немски литературни и културни взаимоотношения през XVIII и XIX век / Надежда Андреева; Едуард Байер; Добри Вичев и др., 1985, 000982.

Българо-балкански културни взаимоотношения 1878-1944: [сборник] / Афродита Алексиева; Лилия Кирова; Николай Савов и др.

Българо-балкански културни взаимоотношения 1878-1944 / Афродита Алексиева; Лилия Кирова; Николай Савов и др., 1986, 001312.

България: [Албум]

България: [Албум] / Денев Валентин, 1999, 002277.

България: [Албум]

България: [Албум] / Владимиров Георги; Николова Капка, 2008, 002270.

България и руската емиграция 1920-1945 гг.: [Каталог]

България и руската емиграция 1920-1945 гг.: [Каталог], 2007, 001565.

България и Русия: 125 години дипломатически отношения

България и Русия: 125 години дипломатически отношения /Марков Г.; Задохин А. и др., 2004, 001501.

България в снимки

България в снимки: Албум, 2008, 000275.

Българите

Българите: [Атлас], 2001, 002525.

Пираня сред вълци Пираня сред вълци

Бушков Александър, 2009, 001316.

Завръщането на пиранята Завръщането на пиранята

Бушков Александър, 2009, 001317.

Лов на пираня Лов на пираня

Бушков Александър, 2007, 001318.

Капан за пираня Капан за пираня

Бушков Александър, 2008, 001320.

Пираня. Лов на олигарх Пираня. Лов на олигарх

Бушков Александър, 2009, 001319.

Стръв за пираня Стръв за пираня

Бушков Александър, 2007, 001382.

Капан за бясната Капан за бясната

Бушков Александър, 2009, 001322.

Танцът на бясната Танцът на бясната

Бушков Александър, 2008, 001321.

Следата на пиранята Следата на пиранята

Бушков Александър, 2007, 001374.

Бясната Бясната

Бушков Александър, 2008, 001323.

Триумфът на вълка Триумфът на вълка

Бушков Александър, 2008, 001383.

Вечерница-Деница Вечерница-Деница

Бурнаски Евстати, 1985, 002030.

Избрано

Бунин Иван, 1980, 001314.

Хора като хора

Буличов Кир, 1981, 001303.

Кучешко сърце Кучешко сърце

Булгаков Михаил, 1989, 001375.

Бялата гвардия

Булгаков Михаил, 1988, 001315.

Александър Золототрубов

Будьони С. М., 1988, 000656.

Бързеят

Бубьонов Михаил, 1974, 001313.

Избрани стихове

Брюсов Валерий, 1976, 002491.

Избрани стихове

Брюсов Валерий, 1976, 002490.

Отделяне от себе си

Бродски Йосиф, 2006, 001304.

Преди сълзата да застине Преди сълзата да застине

Братинов Петко, 2009, 002029.

Пътят на Мури

Бояшов Иля, 2008, 001305.

Боян Пенев

Боян Пенев: [Био-библиография] /Янакиева Татяна, 2002, 002233.

Битка за човечност Битка за човечност

Бояджиева Ваня, 1985, 000124.

Стихотворения Стихотворения

Бояджиев Димитър, 1957, 002028.

Достоверна приказка

Бочев Стоян, 1987, 000119.

Беленe

Бочев Стефан, 1990, 000123.

Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова

Ботев Христо, Стамболов Стефан, 1989, 002034.

Избрано Избрано

Ботев Христо, Петьофи Шандор, 1977, 000439.

Борба. В 2 т. Т. 1 Борба. В 2 т. Т. 1

Ботев Христо, 1998, 000121.

Борба. В 2 т. Т. 2 Борба. В 2 т. Т. 2

Ботев Христо, 1998, 000122.

Политическа зима Политическа зима

Ботев Христо, 2002, 002032.

Хляб или свинец Хляб или свинец

Ботев Христо, 1971, 002033.

Стихотворения Стихотворения

Ботев Христо, 2008, 001887

Жив е той, жив е Жив е той, жив е

Ботев Христо, 1968, 001727.

Безсмъртие

Ботев Христо, 1999, 001726.

Избранное Избранное

Ботев Христо, 1963, 002903.

Стихотворения

Ботев Христо, 1981, 000951.

Стихотворения

Ботев Христо, 2008, 000952.

Публицистика

Ботев Христо, 1952, 002724.

Стихотворения

Ботев Христо, 2007, 001042.

Стихотворения

Ботев Христо, 2008, 001066.

Избранное

Ботев Христо, 1948, 001067.

Иронична проза Иронична проза

Босев Росен, 1985, 000115.

Следи по небето Следи по небето

Босев Росен, 1990, 000120.

Точно в три Точно в три

Борисов Георги, 2008, 001724.

Небесна археология

Бориславов Иван, 1995, 001722.

Борбите в Македония и Одринско (1878 – 1912). В [- -] т. Т. 2

Борбите в Македония и Одринско (1878 – 1912): [Cборник], 1982, 002380.

Бонева Дора: Албум

Бонева Дора, 1983, 001605.

Изпит по летене Изпит по летене

Бонев Стефан, 2009, 000116.

Сто метра живот Сто метра живот

Бонев Петър, 1986, 000117.

Игра

Бондарев Юрий, 1987, 001307.

Търсене на истината

Бондарев Юрий, 1979, 001306.

Болгарское искусство и литература. История и современность

Болгарское искусство и литература. История и современность: [Cборник], 2003, 002155.

Болгарский рассказ

Болгарский рассказ: Антология, 1972, 002742.

Болгарские страници

Болгарские страници /Стоянов Н. и др., 2008, 000984.

Болгарские поэты

Болгарские поэты /Собкович А. и др., 1952, 000961.

Болгарские поэты

Болгарские поэты /Собкович А. и др., 1952, 000954.

Болгарская поэзия ["Из века в век"]

Болгарская поэзия ["Из века в век"] /Исаева Е. и др., 2005, 000726.

Болгарская поэзия

Болгарская поэзия ["Из века в век"] /Гловюк С. и др., 2005, 001041.

Болгарская поэзия. В 2 т. Т. 2.

Болгарская поэзия /Злыднев В. и др., 1970, 000965.

Болгарская поэзия. В 2 т. Т. 1.

Болгарская поэзия /Глен Н. и др., 1970, 000973.

Болгария. Дагестан. Турция

Болгария. Дагестан. Турция: Сборник, 2000, 000260.

Седемнайсетгодишните Седемнайсетгодишните

Болгар Боян, 1987, 000118.

Пазач на наблюдателница Пазач на наблюдателница

Бойчев Стоян, 1985, 000111.

Милост за грешните Милост за грешните

Бойчев Стоян, 1986, 000112.

Иваново възшествие Иваново възшествие

Бойчев Стоян, 1985, 000113.

Звънарят Звънарят

Бойчев Стоян, 1986, 000114.

С пулса на мистерията на българските гласове

Божкова Елена, 2004, 000425.

Спасенные сокровища древней Фракии

Божков Васил, 2009, 000455.

Борис Христов

Божков Атанас, 1985, 000451.

Български приноси в европейската цивилизация

Божков Атанас, 2000, 000565.

Българско изобразително изкуство

Божков Атанас, 1988, 000576.

Влюбих се Влюбих се

Божилов Кирил, 1987, 000108.

Болгарская школа при Посольстве "ЕвроПульс" - самые актуальные события Европейской жизни БКИ является членом EUNIC-Россия Добро пожаловать в Болгарию Профессиональная Лига Пилотов

© 2007-2013 ООО Болгарский Культурно-Информационный Центр.
Все права защищены.
При использовании материалов ссылка на сайт bci-moscow.ru обязательна.

Designed by  aMovieBand

Партнеры

Карта сайта

Вверх