twitter facebook vkontakte livejournal При нас по-близо до България - Bulgaria Expert България - багри и нюанси НОВ БЪЛГАРСКИ РОМАН Българските Художници Български художници Рисуване българска приказка Арт-галерия 73 улица
Български English Русский

Българския културен институт

тел. +7 (495) 771-60-18

e-mail: [email protected]

Релефът на България е предимно планински, с равнини в северната и югоизточната част на страната и сравнително малка средна надморска височина (470 m), с голямо вертикално разчленение и наличие на пет височинни пояса (низинен, равнинно-хълмист, нископланински, среднопланински и високопланински), западно-източно простиране на едрите форми на релефа. Съвременният релеф е резултат предимно на процеси в литосферата през по-младите геоложки епохи (неоген-квартернера).


Гледано от север на юг, страната се разделя на четири геоморфоложки области, заемащи териториите в посока север-юг: Дунавска равнина, Стара планина, Тракийска низина и Рило-Родопски масив.

Министерство на външните работи на Република България Представителство на Европейския Съюз в Русия Министерство на културата на Република България Център на промишлеността на Република България в Москва Треньори асоциация за свободна

© 2007-2013 Български културно-информационен център.
Всички права запазени.
Използването на материали препратка към този уебсайт bci-moscow.ru необходими.

Designed by  aMovieBand

Партньори

Карта на сайта

Връх