twitter facebook vkontakte livejournal При нас по-близо до България - Bulgaria Expert България - багри и нюанси НОВ БЪЛГАРСКИ РОМАН Българските Художници Български художници Рисуване българска приказка Арт-галерия 73 улица
Български English Русский

Българския културен институт

тел. +7 (495) 771-60-18

e-mail: [email protected]

След ІІ Свет.война до края на 80-те години осн.търг.партньори на България са страните от СИВ (3 / 4 от общия стокобмен). На СССР се падат 50 - 55% от стокобмена на страната ни. Това е резултат от взаимното обвързване на стопанствата и високата импортна и експортна зависимост. Във вноса преобладават машини съоръжения, суровини, горива и метали. Бълг.износ вкл.стоки за широко потребление, но и някои машини, електронна техника, селскостоп.машини и др.


С развитите страни се наблюдава ускорен растеж на стокообмена през 70-те години и спад през 80-те; има трудности по балансиране на стокобмена, които водят до натрупване на външен дълг.


От нач.на 90-те години настъпват чувствителни икономически промени. Активизира се обмена с развитите индустриални държави от ОИСР за сметка на съкращаване на обмена със страните от Централна и Източна Европа. Това е резултат от разпадането на СИВ и стремежа на България да се интегрира в европейските структури. Днес основен търговски партньор на България са страните от Европейския Съюз.


Нов момент във ВТ на РБ с развитите индустриални държави е по-бързото нарастване на износа в сравнение с вноса и относителния дял на страните от ОИСР в износа ни през 1996г. е 51,9% (през 1991г. - 26,3%). В резултат на тези промени се наблюдава постепенно преодоляване на отрицателното външнотърговско салдо и постигането на положителен търговски баланс с тези страни през периода 1994 / 96г. Традиционно най-големи търговски партньори на РБ са Германия и Италия, както и някои съседни държави - Гърция и Турция.


Основни търговски партньори на РБ от страните от Централна и Източна Европа са Русия, Украйна и Македония.

България създава все по-добър инвестиционен климат.

Министерство на външните работи на Република България Представителство на Европейския Съюз в Русия Министерство на културата на Република България Център на промишлеността на Република България в Москва Треньори асоциация за свободна

© 2007-2013 Български културно-информационен център.
Всички права запазени.
Използването на материали препратка към този уебсайт bci-moscow.ru необходими.

Designed by  aMovieBand

Партньори

Карта на сайта

Връх