twitter facebook vkontakte livejournal При нас по-близо до България - Bulgaria Expert България - багри и нюанси НОВ БЪЛГАРСКИ РОМАН Българските Художници Български художници Рисуване българска приказка Арт-галерия 73 улица
Български English Русский

Българския културен институт

тел. +7 (495) 771-60-18

e-mail: [email protected]

Раждаемост, смъртност и естествен прираст


Раждаемостта в България (1990-2009)


През 2010 г. тоталният коефициент на плодовитост в градовете е 1,43, а селата - 1,64. Общо е 1,49. За гр. София тя е 1,39. Най-ниска е в селата на Област Перник (0.99), а най-висока - в селата на Област Сливен (2,31). В повечето области в селата коефициентът е по-висок, в София-град , Софийска област, Област Перник и Област Кюстендил градовете са с по-висок коефициент.Миграции и механичен прираст


Напусналите България за периода 1990-2005 се изчисляват на над 1 000 000 души. От тях 100 000 български граждани заминават за Турция през 1989 г. и остават там, около 300 000 са всичките, които заминават за Турция, но около 200 000 се завръщат в рамките на разрешените 90 дни. След политическите промени от 1989 г. се развива силна икономическа емиграция, включваща значителна част от висшистите в България. Тази тенденция продължава и до днес, но с малко промяна - емиграцията вече е главно от млади хора и главно към Запада.


От 1989 г. досега близо 1 000 000 души са напуснали страната, а живеещите в чужбина към 2007 г. са около 750 000 души. Емиграцията е един от главните фактори за намаляване на българското население. Заражда и друг вид миграция - към България от чужбина, имиграция. Все повече хора от Западна Европа - главно Великобритания, Нидерландия, Испания и Ирландия, идват да живеят за постоянно в страната заради много по-евтиния живот тук, отколкото в техните страни. Има също араби, азиатци и чернокожи.Според преброяването на населението на страната през 2011 г.:


Към 1.02.2011 г. в България живеят постоянно 36 723 лица с чуждо гражданство и те представляват 0.5% от населението на страната; Всяко второ лице с чуждо гражданство, живеещо постоянно у нас, е от европейска държава извън Европейския съюз. Преобладават руските граждани - 11 991 (65.1%), следват гражданите на Украйна - 3 064 (16.6%), Република Македония - 1 091 (5.9%), Молдова - 893 (48%), и Сърбия - 569 (3.1%); Към момента на преброяването в България постоянно живеят 8 444 граждани на Европейския съюз, или 23% от всички чужди граждани в страната; Хората, декларирали, че притежават двойно гражданство - българско и друго, към момента на преброяването са 22 152 души, или 0,3% от населението на страната.


Средната възраст на населението през 2009 година е 41,8 год., през 2008 г. е била 41,7 год., а през 2001 г. - 40,4 год.


На преброяването през 2001 г. голямото мнозинство - 6 552 751 души (82,6 %) са се определили като православни християни, от тях не е ясно колко сa старостилни и колко новостилни. Като мюсюлмани са се определили - 966 978 души (12,2 %), мнозинството от тях са сунити, но има и шиити. Следват римокатолиците - 43 811 души (0,6 %), протестантите - 42 308 души (0,5 %), армено-грегорианците - 6 500 души (0,1 %) и др. Броят на изповядващите юдаизъм е 653 души, а отговор "Не се самоопределям" са избрали 308 116 души (3,9 %).

Министерство на външните работи на Република България Представителство на Европейския Съюз в Русия Министерство на културата на Република България Център на промишлеността на Република България в Москва Треньори асоциация за свободна

© 2007-2013 Български културно-информационен център.
Всички права запазени.
Използването на материали препратка към този уебсайт bci-moscow.ru необходими.

Designed by  aMovieBand

Партньори

Карта на сайта

Връх