twitter facebook vkontakte livejournal При нас по-близо до България - Bulgaria Expert България - багри и нюанси НОВ БЪЛГАРСКИ РОМАН Българските Художници Български художници Рисуване българска приказка Арт-галерия 73 улица
Български English Русский

Българския културен институт

тел. +7 (495) 771-60-18

e-mail: [email protected]

Дипломатическите отношения са установени на 7 юли 1879 г. Прекъснати са на 5 ноември 1886 г., възстановени на 2 февруари 1896 г., прекъснати на 22 април 1915 г.
С Руската съветска федеративна социалистическа Република (РСФСР) са установени през април 1918 г. и са прекъснати през септември същата година; със СССР са установени на 23 юли 1934 г., прекъснати на 5 септември 1944 г., възстановени на 16 август 1945 г.
На 23 октомври 1991 г. Република България и РСФСР подписват Протокол за установяване на дипломатически отношения.
На 25 декември 1991 г. РСФСР обявява, че се преименува на Руска федерация. На 13 януари 1992 г. Руската федерация обявява, че продължава да осъществява правата и да изпълнява задълженията, произтичащи от международните договори, сключени от името на бившия СССР.


Дипломатическо присъствиe


Посланик на Русия в България - Юрий Николаевич Исаков, дата на връчване на акредитивните писма - 26 август 2008 г.
Посланик на България в Русия - Пламен Иванов Грозданов, дата на връчване на акредитивните писма - 18 януари 2007 г.
Република България има генерални консулства в Санкт Петербург и в Новосибирск и консулство в Екатеринбург.
Русия има генерални консулства във Варна и в Русе.
От 2004 г. има открита консулство на Русия, ръководено от почетно /нещатно/ консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Бургас и с консулски окръг област Бургас.


Политически отношения


От 2002 г. политическите контакти на високо и най - високо равнище бяха активизирани. Взаимно е разбирането, че членството на България в ЕС и НАТО не противоречи, а предполага по-нататъшно развитие на българо-руските отношения.
Провеждането на Годината на Русия през 2008 г., както и на Годината на България през 2009 г., създаде добри възможности за развитие на политическите, икономическите и културните връзки между двете страни.
В съответствие с подписания на 1 юли 1992 г. Протокол за консултации, между министерствата на външните работи се провеждат консултации на базата на ежегодни планове.

Българското училище към посолството "ЕвроПулс"- най-актуалните развития в Европейския живот БКИ е член на EUNIC-Россия Добре дошли в България Професионален Лига Пилоти

© 2007-2013 Български културно-информационен център.
Всички права запазени.
Използването на материали препратка към този уебсайт bci-moscow.ru необходими.

Designed by  aMovieBand

Партньори

Карта на сайта

Връх